Výzkumný záměr MSM 0021620820
Přihlášení:
Vyhledávat:
Aktuální informace
  • Upřesnění požadavků na nákup přístrojů v roce 2008 předloží vedoucí pracovních skupin do 10. 4. 2008
  • Zpráva o řešení v roce 2007 - vedoucí pracovních skupin předloží do 15. 1. 2008
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přidělilo finanční prostředky pro řešení tohoto výzkumného záměru v roce 2008 v nezkrácené výši.
Rychlá navigace
Stránky jsou součástí výzkumného záměru Univerzity Karlovy č. 0021620820, který je podpořen grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Název: Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života
Hlavní řešitel: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav lékařské biologie a genetiky